กิจกรรม : การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด :
    

 เทศบาลตำบลทอนหงส์ ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ   รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยให้ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564       ถึง เดือนกันยายน 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2563    อ่าน 376 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**